DOORBRAAK 2016. De watersnoodramp van 1916 vormde het thema van de vierde editie van Noord-Holland Biënnale. Als onderdeel van de Biënnale organiseerde Stichting Veldwerkexpo Wormerland DOORBRAAK, een wandeling nut sculpturen, films, poëzie in en rond de Schaalmeerpolder Oostknollendam. Land van natuurmonumenten. Zie veldwerkexpo.nl
Beschrijving van het object dat in samenwerking ontstond:
Titel werken: “Een nieuw begin”
1916 Water verwoest, botst, bedreigt, stuwt, beangst, beukt, wast weg wat eens een landschap uitmaakte. Maar na deze ramp…,
Water maakt ook schoon, maakt ruimte voor een nieuw begin, een nieuwe tijd met groene grazige weiden en planten die een nieuw landschap creëren. Een vruchtbeginsel in groei leek ons een mooi uitgangspunt voor een beeld. Het werden drie sculpturen die samen een groeiproces verbeelden. We werken alle vier met specifieke materialen die om een eigen bewerking vragen. Het was tevens een groeiproces om tot een geheel te kunnen komen. We vonden elkaar, doordat bij allen in het individuele werk het woord “Verbinding” centraal stond.

De sculpturen zijn gekocht.

doorbraak-350x doorbraak-350x